ELKO utvecklar för DCL

 

Reviderad standard för DCL 1 april 2019

Efter den 1:a april kommer en gemensam EU-standard, lampanslutningsdon för bostäder: SS-EN 61995-1 och -2, vara det enda som gäller för jordade lamputtag. Det är DCL-uttagen som slutligen kommer att utgöra denna standarden på samtliga EU/EES-marknader.ELKO utvecklar för DCL

Den nya standarden öppnar för möjligheter till smartare och snyggare belysningsinstallationer. Förutom ersättningsprodukter från de gamla till de nya uttagen har ELKO utvecklat ett antal tillbehör som drar nytta av nya tekniklösningar.
När den nya standarden nu blir obligatorisk är det i praktiken kronkoppling och jordat uttag som fasas ut. Befintliga anläggningar kommer även fortsättningsvis få behålla de gamla standarden vid underhåll om det förekommer ojordade uttag medan i nya installationer ska standarden SS-EN 61995-1 följas fullt ut för att rätta sig efter Elinstallationsreglerna. Där det redan är projekterat med de gamla uttagen, ska dessa bytas, för att följa gällande standard om drifttagningstillfället sker efter 31/3 2019.

Ladda ner DCL information här

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Hämta ditt exemplar
   på närmaste Elgrossist
   eller ladda ner den via
       
ELKOs APP eller
         som pdf här.