ELKO och ISO

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

                  

ISO 9001       OHSAS 18001      ISO 14001

 

ISO Certifiering

Certifieringens anledningar är många. Dels går utvecklingen mot ökade krav på tredjepartscertifierade kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem, både från företag och från myndigheter. Krav på godkända kvalitets- och miljöledningssystem ingår allt oftare som ett kriterium för erhållande av kontrakt. Framför allt leder tillämpningen av kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem till en mer strukturerad verksamhet vilket ger fördelar inom organisationen. I och med att den nya struktuen " High level structure" införs i alla ledningssystems standarder kommer vi se positiva vi se synnergieffekter vid tillämpningen och efterlevanden av företagens ledningsystem för att uppfylla kravstandarderna ISO 9001ISO 14001.

I dag händer det mycket inom miljön. Ingen har väl kunnat undgå den debatt som pågår angående klimatförändringar och en hållbar miljöutveckling. Konsumenternas medvetenhet och krav i miljöfrågor ökar allt mer och den växande lagstiftningen på miljöområdet kan delvis ses som en följd av påverkan från marknadens sida.
 
Det etiska perspektivet är även en stöttepelare vad gäller certifiering av arbetsmiljön och miljön. En certifiering enligt AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 eller ISO 14001 visar inte bara att företaget följer lagen, utan att arbetsmiljön och miljön är en prioriterad del av verksamheten.
 
För mer information om ISO-Certifieringen, finns mer information på Intertek’s hemsida, www.intertek.se. Kontakta oss info@elko.se om du har några frågor utöver detta.

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Hämta ditt exemplar
   på närmaste Elgrossist
   eller ladda ner den via
       
ELKOs APP eller
         som pdf här.