Styrsystem

ELKO Living system är ett styrsystem för bostäder och kommersiella lokaler.

Med ELKO Living system kan man styra ljus- och värme och även komplettera med med olika typer av larmövervakning. Systemet går att kombineras med trådlösa produkter, ELKO Wireless. Det går också att fjärrstyra systemet via Web eller SMS.

Med de trådlösa (WL) produkterna kan man styra reläer eller dimrar, antingen som enskilda enheter  eller tillsammans i kompletta scenarier.

Ladda ned broschyr - ELKO TCS