Styrsystem

ELKO Living system är ett styrsystem för bostäder och kommersiella lokaler.

Med de trådlösa (WL) produkterna kan man styra reläer eller dimrar, antingen som enskilda enheter  eller tillsammans i kompletta scenarier.

Med ELKO Living system kan man styra ljus- och värme och även komplettera med med olika typer av larmövervakning. Systemet går att kombineras med trådlösa produkter, ELKO Wireless. Det går också att fjärrstyra systemet via Web eller SMS.

ELBOKEN 2015

ELBOKEN 2015 är här!


Beställ via info@elko.se


Ladda ned vår App:
ELKO Kataloger