Styrsystem

ELKO Living system är ett styrsystem för bostäder och kommersiella lokaler.

Med de trådlösa (WL) produkterna kan man styra reläer eller dimrar, antingen som enskilda enheter eller tillsammans i kompletta scenarier.

Med ELKO Living system kan man styra ljus- och värme och även komplettera med olika typer av larmövervakning. Systemet går att kombineras med trådlösa produkter, ELKO Wireless. Det går också att fjärrstyra systemet via App, Web eller SMS.

ELKO High Lights!

       Nyheter 2016

    Dimmer 316 GLED 

     Multidosor 4x1½

     440V 2-vägsuttag

RJ45 Plug Quick C6A STP