ELKO Living system

ELKO Living system är ett styrsystem för bostäder och kommersiella lokaler.

Med de trådlösa (WL) produkterna kan man styra reläer eller dimrar, antingen som enskilda enheter eller tillsammans i kompletta scenarier. Med ELKO Living system kan man styra ljus- och värme och även komplettera med olika typer av larmövervakning.

Programmerings hjälpmedel ELS