• Dimmerpuck 2-tråd 100W LED - E13 632 41

    Dimmer i puckutförande. Styrs med en, eller flera återfjädrande tryckkknappar. Utan neuralledare för enkel installation vid renoveringar där neutralledare saknas. Litet utförande för att kunna monteras i apparatdosa, bakom tryckknapp. Skruv terminaler för 2,5m...

  • Dimmerpuck 3-tråd 150W LED - E13 632 42

    Inbyggnadsdimmer, avsedd för valfritt montage mellan impulsströmbrytare och last. Litet utförande gör den lämplig att montera i dosan bakom impulsströmställaren. Inställningar för miniminivå, maximinivå och för lägsta startnivå.  Omställningsbar dimmertek...