ELKO fabriken i Norge avvecklas

Styrelsen för ELKO har beslutat att flytta produktionen från fabriken i Åmot till Merten i Tyskland, samt distributionscentralen till Örebro. Detta kommunicerades på ett öppet stormöte på fabriken i Åmot den 16 juni. 

Flytten är ett resultat av en omfattande utredning som har pågått sedan januari i år. En accelererande teknologiutveckling och efterfrågan på smarta produkter gör att ELKO väljer att flytta produktionen till fabriker inom koncernen med kompetens inom smarta produkter. 

Beslutet går i linje med Schneider Electrics strategi att samla och konsolidera produktionen till ett fåtal större fabriker och distributionscenter. Syftet är att uppnå stordriftsfördelar och dra nytta av närheten till de större marknaderna i Europa. 

Som ett led i ambitionen att vidare utveckla sin starka position i Norden lanserar nu ELKO nya smarta produkter. 

– Vi på ELKO i Sverige känner med de anställda i fabriken som verkligen gjort sitt yttersta under alla år och som varit i allra högsta grad bidragande till vår framgång. Beslutet ger oss samtidigt stora möjligheter att utvecklas inför framtiden för att skapa ett än mer konkurrenskraftigt ELKO med ett kunderbjudande som motsvarar marknadens efterfrågan, säger Peter Wotz, VD ELKO Sverige 

Avvecklingen i Åmot genomförs under 2021, produktionen pågår som vanligt under denna period.