Kombinationsramar förenklar ny standard

Den nya standarden, SS 437 01 02, föreskriver ett större antal uttag än tidigare och kommer från behovet av att allt fler förbrukare behöver samsas om utrymmet i moderna bostäder och kontor. Standarden tar inte enbart höjd för elsäkerhetsföreskrifter, utan har även en estetisk, praktiskt och energibesparande ambition. Ett tydligt exempel på hur den nya standarden tar höjd för moderna behov och krav är vardagsrummet.

Vardagsrummet är ett exempel på boyta som förändrats mycket på bara några få år. Idag är det inte enbart en TV och videobandspelare som behöver anslutas till uttag. Det har tillkommit en mängd förbrukare som alla behöver ett uttag. Allt från spelkonsoller till bredbandsmodem och digitaltv-boxar ryms numera i de flesta tv-bänkar. Och många kan nog vittna om att antalet vanprydande grenkontakter ökat markant bakom många tv-apparater. Att den nya standarden nu föreskriver hela sex uttag innebär en förändring från tidigare standarder och det finns redan installationssystem på marknaden som erbjuder uttag enligt den nya standarden för vardagsrum, där hela sex uttag samsas i samma enhet.

Med ELKOs dubbla kombinationsramar kan man enkelt sätta ihop kombinationer som är enligt nu gällande standard. Används ELKOs röda dosor med mellanstycken blir avstånden exakta.

Ett kapitel med ett sammandrag ur Regelverket för elsäkerhet finns i Elboken 2015. Katalogen finns i ELKOs Katalog-app (för iOS och Android), som PDF och en tryckt katalog. Se Downloads.

Till produkter Lista 18 - strömställare och uttag