Organisationsförändring i vårt team

Efter flera år som en viktig kugge i vårt Tekniska kundsupportteam har Linus Persson Ferm övergått till en roll som kanalansvarig för vår distributörsaffär fr.o.m den 1 februari 2023.

Rollen innebär dels att tillsammans med er utveckla vår affär till att bli ännu mer kommersiell och specialiserad för er och era behov samt även vara en brygga mellan vårt Nordiska Produktteam för att utveckla existerande sortiment men även utveckla marknadsbehovet och vårt erbjudande.

Thomas Wahlberg övergår till en tydligare marknadsorienterad roll och kommer tillsammans med Linus bygga ett mer kontinuerlig och behovsanpassat erbjudande både ur ett produkt och marknadsrelaterat perspektiv. Linus och Thomas kommer att vara ledande för våra lanseringar och marknadsaktiviteter framöver.

Peter Jannerfjärd har övergått till vårt Tekniska supportteam då vi ser att hans erfarenhet och rutin blir en stor förstärkning.