Miljöprofil

Vi producerar för vardagen – och morgondagen

ELKO främjar produktion som minskar klimatpåverkan i alla led. Omsorg för naturliga värden är en del av oss. Som en ledande tillverkare av elmateriel i norden gör vi medvetna val för en hållbar framtid.

Huvudsyftet med produkter från ELKO är att göra elektriciteten tillgänglig för användarna på ett så komfortabelt och miljömässigt riktigt sätt som möjligt.

EL​KO

  • följer alla miljökrav. Reach, RoHS, El-retur.
  • är certifierade enligt ISO 9001.
  • har miljödokument på alla produkter.

Produkter från ELKO framställs av de bästa tillgängliga råmaterial som går att finna, inte bara tekniskt utan också miljömässigt. Alla produkter som levereras uppfyller kraven enligt RoHS och WEEE-direktiven. De packas och distribueras i kartonger framställda av återvunnet material. Pallarna slås in i återvinningsbar plast. ELKO är anslutet till REPA-registret.

ELKO har särskilt åtagit sig att

  • anpassa sig till gällande föreskrifter för miljön.
  • producera produkter och lösningar som tar hänsyn till miljön genom en miljövänlig process.
  • erbjuda kunderna produkter och lösningar som är säkra, energisnåla och miljövänliga.

För ytterligere information om vår kvalitets- och miljöpolicy kontakta oss via: info@elko.se

 

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Ladda ner Elboken 
         som pdf här.