ELKO och REACH

Kemiska ämnen ska registreras hos European Chemical Agency. ELKO har en plan för att följa REACH-förordningen. Syftet med planen är att ELKO ska ha en bra och korrekt överblick över alla de ämnen som används i våra produkter och industriella processer, och se till att dessa ämnen uppfyller lagstadgade krav.

European Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemical Substances, REACH, är en europeisk föreskrift avsedd att utvärdera ämnen som säljs och används i Europa. Kemiska ämnen skall registreras hos European Chemical Agency. Utifrån registreringen kommer risken för ämnen att utvärderas. I vissa fall, för de ämnen som betraktas som mycket riskfyllda, kommer konsekvenserna att bli restriktioner för användning.

Vi vill med denna skrivelse informera att ELKO har en plan för att följa REACH-förordningen, och att vi kommer att genomföra nödvändiga åtgärder, särskilt när det gäller inköp. 
 
Syftet med planen är att ELKO skall ha en bra och korrekt överblick över alla de ämnen som används i våra produkter och industriella processer, och se till att dessa ämnen uppfyller lagstadgade krav. 
 
Kärnverksamheten för planen är att:
• kartlägga ämnen som används i våra produkter. 
• informera våra leverantörer av ämnen och artiklar om vad förändringar i REACH medför. 
• samla nödvändig information från leverantörer för att förbereda och bearbeta information till kunderna. 
 
All verksamhet som ELKO startar inom ramen för detta program, skall genomföras i syfte att uppfylla kraven i de nya förordningarna, men också som en garanti mot störningar i leveranskedjan. 
 
Enligt ELKOs riklinjer för miljöpolicy skall vi uppfylla alla tillämpliga miljöbestämmelser som pålagts oss, och begränsa användningen av ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. 
 
ELKO har särskilt åtagit sig att:
• anpassa oss till gällande föreskrifter för miljön. 
• producera produkter och lösningar som tar hänsyn till miljön genom en miljövänlig process. 
• erbjuda kunderna produkter och lösningar som är säkra, energisnåla och miljövänliga. 
 
 
För mer information om REACH-förordningen se Kemikalieinspektionen. Kontakta oss om du har några frågor utöver detta.
 

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Ladda ner Elboken 
         som pdf här.