Nödstopp

Nödstopp behövs för att vem som helst skall kunna stoppa en maskin vid maskinhaveri eller om en person är i fara. Nödstoppsknappar ska enligt standard vara röda med gul bakgrund.

ELKO erbjuder nödstoppsknappar som t.ex. används till garage med takskjutsportar, för att snabbt kunna stoppa dörren vid fara för en olyckshändelse.