Banar väg i branschen
ELKO har stort fokus på hållbarhet och för att uppfylla högsta standarder bedriver man sedan många år tillbaka ett kontinuerligt miljöarbete. Nu tar ELKO ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete då man som ett av de första företagen inom elmaterielbranschen kan erbjuda produkter med Cradle to Cradle-certifiering®. ELKO har erhållit Cradle to Cradle-certifiering® på Brons nivå för ett 40-tal produkter i Plus-serien. Produkterna består av strömbrytare, vägguttag samt ramar och är producerade vid ELKO:s fabrik i Tyskland.

I mer än ett decennium har C2C hjälpt företag att förnya och optimera material och produkter.

Ökad hållbarhet med Cradle to Cradle-certifiering
Genom den oberoende organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute kan företag C2C-certifiera material och produkter och därmed få en kvalitetsstämpel som underlättar för kunder att välja rätt. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller kända material, att materialen kan återvinnas, att produkterna och materialen är säkra för hälsa och miljö och att produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, uppfyller kraven. Sociala faktorer som arbetares villkor vägs också in i bedömningen. Certifiering sker på nivåerna ”Brons”, ”Silver”, ”Guld” och ”Platina” baserat på hur väl kraven uppfylls.

– För ett antal år sedan var den allmänna uppfattningen att som företag, antingen fokuserade du på att göra vinst eller på att förbättra världen, numer är den gränsen inte lika hårfin. Det går att driva en lönsam affär och samtidigt ta hänsyn till klimat och socioekonomiska frågor. Vi är därför väldigt stolta över att ett flertal av våra populära produkter blivit Cradle to Cradle certifierade, säger Peter Wotz, VD på ELKO.