ELKO genomförde under hösten 2023 för sjätte gången i ordningen en insats för att stödja Mustaschkampen. Denna gång skänkte ELKO 25 000 kronor som oavkortat gått till att stödja forskningen mot prostatacancer. Tillsammans med vår grossist Solar skänkte vi även 10 kr för varje beställd Solar Fastbox i okt/nov vilket inbringade 21050 kr till Bröstcancerfonden och Prostatacancerförbundet. Vår samarbetspartner Solar har skänkt samma summa.

Tidigare kampanjer som ELKO genomfört har inbringat över 1,3 miljoner kronor till cancerforskning. Exempel på aktiviteter har varit speciellt framtagna ramar i blått och rosa,  butikskampanjer, tävlingar och försäljning av mustaschpins i samband med kundträffar, där ELKO dubblerar summan från intäkterna.

Prostatacancer utgör Sveriges vanligaste cancersjukdom. En tidig upptäckt utgör en av viktigaste faktorerna för en lyckosam utgång. Prostatacancerförbundet arrangerar därför årligen Mustaschkampen med syfte att skapa bättre diagnos- och behandlingsmetoder, sprida kunskap och information om cancerformen samt informera om vikten av att ta ett PSA-prov.

Läs mer om Prostatacancerförbundets arbete här.