Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Byggvarubedömningen har en vision av att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Byggvarubedömningen skapades på initiativ av flera stora aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden som ville samverka i sitt riskminimerings- och substitutionsarbete. Byggvarubedömningen bedömer idag primärt efter produktens kemiska innehåll samt ett antal livscykelparametrar. Beställare efterfrågar även information om hur mänskliga rättigheter efterlevs i produktens leverantörskedja, varför det även finns möjlighet att självdeklarera sitt arbete samt ansöka om bedömning även utifrån dessa parametrar.

Byggvarubedömningen har en databas för att kunna samla alla bedömningar på en och samma plats. Produkter från ELKO är listade där och har bedömts enligt gällande riktlinjer