Certifieringens anledningar är många. Dels går utvecklingen mot ökade krav på tredjepartscertifierade kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem, både från företag och från myndigheter. Krav på godkända kvalitets- och miljöledningssystem ingår allt oftare som ett kriterium för erhållande av kontrakt. Framför allt leder tillämpningen av kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem till en mer strukturerad verksamhet vilket ger fördelar inom organisationen. I och med att den nya struktuen " High level structure" införs i alla ledningssystems standarder kommer vi se positiva synnergieffekter vid tillämpningen och efterlevanden av företagens ledningsystem för att uppfylla kravstandarderna ISO 9001ISO 14001.

Det etiska perspektivet är även en stöttepelare vad gäller certifiering av arbetsmiljön och miljön. En certifiering enligt AFS 2001:1 & ISO 45001 eller ISO 14001 visar inte bara att företaget följer lagen, utan att arbetsmiljön och miljön är en prioriterad del av verksamheten.

Ett energiledningssystem ger er struktur och metod för förbättringar och effektiviseringar, vilket ger en minskad energianvändning. Med ISO 50001 får ni en metod för att skapa, tillämpa och underhålla ett ledningssystem för bättre energiprestanda. Såväl stora som små företag kan relativt snabbt nå en betydande effektivisering av energianvändningen.

För mer information om ISO-Certifieringen se www.svenskcertifiering.se/.