European Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemical Substances, REACH, är en europeisk föreskrift avsedd att utvärdera ämnen som säljs och används i Europa. Kemiska ämnen ska registreras hos European Chemical Agency. Utifrån registreringen kommer risken för ämnen att utvärderas. I vissa fall, för de ämnen som betraktas som mycket riskfyllda, kommer konsekvenserna att bli restriktioner för användning.

ELKO genomföra nödvändiga åtgärder, särskilt när det gäller inköp för att kunna följa REACH-förordningen. Syftet är att ELKO ska ha en bra och korrekt överblick över alla de ämnen som används i våra produkter och industriella processer, och se till att dessa ämnen uppfyller lagstadgade krav. 

Kärnverksamheten för planen är att:
  • kartlägga ämnen som används i våra produkter. 
  • informera våra leverantörer av ämnen och artiklar om vad förändringar i REACH medför. 
  • samla nödvändig information från leverantörer för att förbereda och bearbeta information till kunderna. 

All verksamhet som ELKO startar inom ramen för detta program, skall genomföras i syfte att uppfylla kraven i de nya förordningarna, men också som en garanti mot störningar i leveranskedjan. Enligt riklinjer för ELKO miljöpolicy ska vi uppfylla alla tillämpliga miljöbestämmelser som pålagts oss, och begränsa användningen av ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. 

För mer information om REACH-förordningen se Kemikalieinspektionen. Kontakta oss om du har några frågor utöver detta.