Grundandet i efterkrigstidens Norge

Det som sedermera kom att bli ELKO grundades 1945 under namnet A/S Elkontakt i Oslo. Ingenjörerna Ervik och Kristensen såg efter andra världskriget en stor efterfrågan på elektromekaniska produkter. Företaget började med åtta anställda och tillverkade vred till elektriska spisar som första produkt. Företaget expanderade snabbt och sortimentet växte.
Under femtiotalet blev strömställare och eluttag de stora produktområdena inom företaget. 1953 gick man över från vred till vippa. De petskyddade eluttaget togs fram 1954. Det satte en säkerhetsstandard, som idag gäller inom hela EU.

Enorm tillväxt under 1960-talet
Fram till 1960 var verksamheten utspridd på fyra olika platser i Norge, men 1961 samlades samtliga enheter under ett och samma tak i en ny fabrik i Sandvika, Oslo. Men redan under mitten av 60-talet var behovet av större lokaler ett faktum. Flera tillfälliga lokaler fick tas i anspråk fram till dess att helt ny fabrik kunde färdigställas.

Åmot och Sandvika

ELKO i Sverige

1961 etableras en ny fabrik i Sandvika, utanför Oslo. Tidigare var verksamheten utspritt på flera olika platser. AB Elagenturer blir senare representant för ELKO i Sverige 1965.
I och med att Sverige genomförde miljonprogrammet 1965 till 1974 och byggde 1 miljon nya bostäder skapades en enorm marknad för byggrelaterade produkter, bland annat installationsmateriel. Under en period hade ELKO över 50 procent av marknaden för strömställare och eluttag.

"Sverigefabriken" i Åmot
Bakgrunden till byggandet av den nya fabriken i Åmot, Norge var främst för att klara den ökade exporten till Sverige och kallades därför följaktligen för Sverigefabriken. Närvaron i Sverige formaliserades 1971 genom ett distributionsavtal med Elektrokontakt Ekt AB.

ELKO RS och Elboken

ELKO AB ser dagens ljus
Elektrokontakt EKT bildas som dotterbolag till ELKO A/S och därmed upphör försäljningen via agenturbolag. Sedermera bytte bolaget namn till ELKO AB.
Den kompletta apparatserien ELKO RS lanseras 1982 och blir snabbt en succé. Idag är RS en naturlig del i svenska hem, på arbetsplatser och i offentliga rum, och det är inte ovanligt att en strömställare fyllt sitt syfte i över 40 år. Det breddade utbudet krävde till slut en huvudkatalog och 1985 ger ELKO ut Elboken, som kom att bli många elektrikers bibel.

2000-tal med flera produktnyheter
RS-serien kompletteras 2000 med hörnboxen, en unik innovation från ELKO som sedan den introducerades blivit en naturlig ingrediens i svenska kök.
År 2004 lanseras ELKO Plus i Sverige och blir genast en stor framgång för dess moderna formspråk. Bakom den nytänkande designen står Einar Hareide, den numer världskände norske industridesignern.
Förstärkning inom området nätverk och bredband i och med varumärket TCS skedde 2006. 2008 lanseras ELKO Plus Optionramar som finns i variationer av bearbetat naturmaterial.

Dagens – och morgondagens ELKO
Produktportföljen innehåller idag ett brett utbud av elmateriel i olika designserier. RS-serien har utvecklats med nya kulörer för att tillgodose den nordiska marknaden med tidsenliga elmateriel. Så väl byggbar hörnbox i Plus-serien och en rad elektronikprodukter finns att tillgå. Den röda dosserien som satte en ny standard på marknaden har utvecklats och 2023 lanseras en uppgraderad version av dosorna i Flexi+.

ELKO AB har idag 15 anställda med säljare över hela landet från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Detta innebär att ELKO AB fortfarande är ett litet företag även om omsättningen överstiger 295 MSEK.
ELKO AB samarbetar idag med samtliga etablerade svenska elgrossister, vilket innebär att ELKO-produkter finns tillgängliga över hela landet. Såväl den klassiska RS-serien som designserien Plus finns idag på de flesta grossisternas hyllor och de är även tillgängliga direkt till konsument via ett flertal återförsäljare.