Partners

Installatörs företgen

elmateriel-leverantorerna

Elkretsen

Elskerhetsverket

Voltimum

FTI

SEK

seg_sveriges-elgrossister

Bimobjects

Libitum

Diverserad elbransch

 

Showroom

Makajo är ett showroom av fast inredning för alla som bygger, framför allt ny- och ombyggnationer av bostäder, men även för deras kunder och de som bygger hotell och offentliga miljöer. MAKAJO välkomnar byggherrar, projektledare, inredare, arkitekter, samt bostadsköpare och alla som på ett enkelt sätt vill inspireras. MAKAJO erbjuder digital kund- och inredningshantering samt framtagande av inredningskoncept. 

Göteborg
Makajo Barlastgatan 2
Malmö
Makajo Nordenskiöldsgatan 6