ELKO fortsätter traditionen att stödja Mustaschkampen


 

ELKO genomför nu för fjärde gången i ordningen en insats för att stödja Mustaschkampen. Denna gång skänker ELKO 25 000 kronor som oavkortat gått till att stödja forskningen mot prostatacancer. Dessutom kommer ELKO under hösten sälja mustaschpins i samband med kundträffar, där ELKO dubblerar summan från intäkterna.

Prostatacancer utgör Sveriges vanligaste cancersjukdom. En tidig upptäckt utgör en av viktigaste faktorerna för en lyckosam utgång. Prostatacancerförbundet arrangerar därför årligen Mustaschkampen med syfte att skapa bättre diagnos- och behandlingsmetoder, sprida kunskap och information om cancerformen samt informera om vikten av att ta ett PSA-prov. 

Detta år skiljer sig rejält från tidigare års upplagor av Mustaschkampen på grund av Corona. I år kommer kampanjen främst pågå digitalt där bland annat en mängd kända och intressanta personer kommer dyka upp i ett 30-tal olika filmer. Dessa filmer kommer att publiceras i en mängd olika digitala kanaler. Filmerna kommer ta upp olika teman kring Mustaschkampens viktigaste frågor.

ELKO stödjer nu Mustaschkampen för fjärde året i rad. Tidigare kampanjer som ELKO genomfört har inbringat över 1,2 miljoner kronor. Höstens insats från ELKO skiljer sig dock från tidigare års framgångsrika insamlingar då coronaläget innebär väldigt annorlunda förutsättningar. Istället för tidigare återkommande butikskampanjer skänker ELKO i år 25 000 kronor direkt till Mustaschkampen. Utöver detta kommer ELKO även att sälja mustaschpins i samband med kundträffar, där samtliga intäkter oavkortat går till Mustaschkampen. Intäkterna som denna försäljningen inbringar kommer ELKO sedan att dubblera. 

Köp Mustaschpin, 30 kr/st eller Swisha direkt till Mustaschkampen på 90 01 017

– Trots årets annorlunda förutsättningar och möjligheter var det självklart för ELKO att återigen göra vår insats för att stödja Mustaschkampens viktiga arbete. Både vi, och våra samarbetspartner, vill göra vad vi kan för att bidra till kampen mot denna sjukdom, säger Peter Wotz, VD ELKO AB 


Läs mer om Prostatacancerförbundet här

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Ladda ner Elboken 
         som pdf här.