ELKO kompletterar med fler antennuttag i RS och Plus-serien

Designserierna RS och ELKO Plus utökas med ett flertal nya antennuttag för att möta upp en mängd olika situationer och behov. Uttagen omfattar olika varianter för Radio/TV samt satellit- och multimediauttag och är utformade för säkerhet och funktion.

Uttagen omfattar bland annat ett nytt mulitmediauttag med galvanisktavskilda och dubbelisolerade uttag för ökad säkerhet för såväl personer som utrustning. De är speciellt framtagna i enlighet med en överenskommelse mellan Elsäkerhetsverket och kabel-TV operatörer och uppfyller därmed samtliga branschkrav. Uttagen kan med fördel användas vid installationer där kablar med galvaniskt skydd saknas och fungerar därför lika bra vid renovering som nyinstallation.
 
Även ett nytt uttag med dubbla satellitutgångar finns med bland de nya uttagen. De dubbla uttagen innebär att en sattelitmottagare med inspelningsmöjlighet kan spela in på en kanal och samtidigt spela upp en annan, något som efterfrågas i allt högre grad. Uttaget är även utrustat med en IEC-kontakt för anslutning av marksänd TV. 

Ytterligare en uttagsvariant, för aktiva antenner, finns med i den nya uppställningen. Uttaget har DC-genomgång via TV-porten(IEC) och kan därmed strömförsörja en aktiv antenn eller antennförstärkare. 

Samtliga antennuttag finns tillgängliga i förekommande färg- och materialkombinationer i RS respektive Plus-serien.

Ladda ned pressrelease