ELKOs Röda Dosor utökas med ”Big Box”

ELKOs omfattande dossystem kompletteras nu med ytterligare en innovativ version, Big Box. Den nya unika dosan möter behovet från att allt mer elektronik skall samsas om utrymmet vid installationer. Big Box råder bot på detta genom ett generöst tilltaget utrymme för exempelvis dimrar, reläer och transformatorer och kommer troligen innebära en framtida branschstandard.

Kraven på utrymme för elektronik vid installationer har ökat markant under senare år, där utfasningen av glödljus och ökad användning av exempelvis LED-armaturer står för en del av förklaringen. För att hantera all denna elektronik, exempelvis transformatorer, dimrar, etc, krävs ett större installationsutrymme än vad tidigare var fallet.

Mer utrymme vid installationer

ELKO är först ut, i vad som kan antas bli en framtida branschstandard, med att erbjuda en dubbeldosa med plats för en apparat och som därmed hanterar dessa ökade utrymmesbehov. Dosan finns tillgänglig för såväl enkel- som dubbelgipsmontage och i enkel- eller i 1½- version för låga uttag som kräver det.

Fakta ”Big Box”

Dubbel infälld apparatdosa med plats för en apparat med
c/c 60mm. Försedd med dubbelstuts för 16mm och
20mm rör eller slang. Levereras komplett med putslock
och stutsar med tätpropp. Tillverkade av helt halogenfri
plast.
 
Publ. oktober 2012