Antennmaterial

Kompletta antennuttag Radio/TV i designserierna PLUS och RS.

Samt satellit- och multimediauttag i designserierna ELKO Plus & RS. Uttagen klarar
de flesta installationer, antingen som stjärn- eller serienät. Galvaniskt avskilt multimediauttag. En serie där portarna är avskilda från varandra vilket ger en utökad säkerhet för personer och anslutna apparater.
Uttagen används i installationer enligt en överenskommelse mellan Elsäkerhetsverket
och kabel-TV operatörer. Satellituttag med dubbla satellitutgångar och DC genomgång. Uttaget används när det finns behov för dubbla LNB-kablar.
Slututtag med DC genomgång för aktiva antenner.