Datakablar

– en del av sortimentet av TCS kabelsystem.

I TCS kabelsystem finns kablar för installationer av data- och telefonnät. Kablarna finns i olika utförande, antingen oskärmade elle skärmade med prestanda upp till kategori 6A. De kan levereras på 305m box eller 500m trumma.

I dagens moderna fastigheter ställs det höga krav på bl a komfort, säkerhet och kommunikation. Med TCS kabelsystem, som funnits på den svenska marknaden sen 1997, säkerställs dessa krav.
TCS kabelsystem finns idag i både större och
mindre fastigheter. Med TCS kabelsystem kan 
all kommunikation i fastigheten kopplas ihop.
 
Använd ELKO TCS och dra nytta av en skandinavisk producent med mer än 70 års forskning och erfarenhet av installationsmateriel för din installation.
 
Datakablar med brandklassade CPR godkännande från ELKO

Det finns nu en gemensam EU-lag för brandklassning och metoder för test av kablar som används i byggnader. Den 1 juli 2017 ska den nya CE-märkningen finnas på förpackningen. För att tillverkare ska få CE-märka sina produkter måste de upprätta en prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP).