Datanät, panel & uttag

I dagens moderna fastigheter ställs det höga krav på bl a komfort, säkerhet och kommunikation. Med TCS kabelsystem, som funnits på den svenska marknaden sen 1997, säkerställs dessa krav.

TCS kabelsystem finns idag i både större och mindre fastigheter. Med TCS kabelsystem kopplas all kommunikation i fastigheten ihop. Använd ELKO TCS och dra nytta av en skandinavisk producent med mer än 60 års forskning och erfarenhet av installationsmateriel för din installation.

TCS kabelsystem finns i både skärmat och oskärmat utförande, TCS kablar och komponenter är uteslutande av halogenfria materiel enligt senaste standarder.