• Modularuttag 1x8 C6 UTP RJ45 QC utv - E51 053 96

    Bredbandsuttag utanpåliggande QC UTP C6. Kompletta uttagssatser, bestående av oskärmat modularjack TCS QuickConnect. Enkel och smidig kontaktering med verktyg 16 243 88. Kan kontakteras enligt 568A eller 568B. Jacket snäpps fast direkt i uttaget. Enligt SS-E...

  • Modularuttag 2x8 C6 UTP RJ45 QC utv - E51 053 97

    Bredbandsuttag utanpåliggande QC UTP C6. Kompletta uttagssatser, bestående av oskärmat modularjack TCS QuickConnect. Enkel och smidig kontaktering med verktyg 16 243 88. Kan kontakteras enligt 568A eller 568B. Jacket snäpps fast direkt i uttaget. Enligt SS-E...

  • Modularjack C6 UTP, 110 / Krone - E51 120 75

    Jack Keystone 180gr UTP C6