Banddosor

Tryggt och säkert med dosor från ELKO

  

Dosbroschyr

Brandhämmande och halogenfritt material
Plasten i ELKOs apparatdosor är miljövänlig och klarar upp till 850°C i glödtrådsprov, 
vilket är kravet i standarden IEC 60670-1.

Halogenfritt: Det nya plastmaterialet är halogenfritt och utvecklar vattenånga vid
upphettning eller brand. Vattenångan kyler materialet och medverkar till den höga tåligheten mot värme. 
Miljövänligt: ELKOs apparatdosor är tillverkade efter stränga krav på miljövänligt materialval. Märkning av produkt och emballage säkrar enkel sortering och återvinning. Väljer du ELKOs apparatdosor vet du att säkerhet och miljö blir en viktig del i din installation.
 
Brandklassade väggar
ELKOs branddosor är godkända för installationer i brandklassade väggar enligt EI30, EI60 & EI90 och i tak upp till EI60.