”Big Box”

E14 203 45-48

ELKOs omfattande dossystem kompletteras nu med ytterligare en innovativ version, Big Box. Den nya unika dosan möter behovet från att allt mer elektronik skall samsas om utrymmet vid installationer. Big Box råder bot på detta genom ett generöst tilltaget utrymme för exempelvis dimrar, reläer och transformatorer och kommer troligen innebära en framtida branschstandard.
 
Kraven på utrymme för elektronik vid installationer har ökat markant under senare år, där utfasningen av glödljus och ökad användning av exempelvis LED-armaturer står för en del av förklaringen. För att hantera all denna elektronik, exempelvis transformatorer, dimrar, etc, krävs ett större installationsutrymme än vad tidigare var fallet.
 
ELKO är först ut, i vad som kan antas bli en framtida branschstandard, med att erbjuda en dubbeldosa med plats för en apparat och som därmed hanterar dessa ökade utrymmesbehov. Dosan finns tillgänglig för såväl enkel- som dubbelgipsmontage och i enkel- eller i 1½-version för låga uttag som kräver det.
 

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Hämta ditt exemplar
   på närmaste Elgrossist
   eller ladda ner den via
       
ELKOs APP eller
         som pdf här.