Ljudsignaler

Kontorssignaler används inom vården, kontor, konferensanläggningar etc.

Systemet ger service både åt den som söks och åt besökaren, som snabbt kan få besked om huruvida den sökta personen är anträffbar eller upptagen.