Ljudsignaler

Kontorssignaler används inom vården, kontor, konferensanläggningar etc.

Systemet ger service både åt den som söks och åt besökaren, som snabbt kan få besked om huruvida den sökta personen är anträffbar eller upptagen.

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Hämta ditt exemplar
   på närmaste Elgrossist
   eller ladda ner den via
       
ELKOs APP eller
         som pdf här.