Standarder för lamputtag från 1 april 2019

Från och med den 1:a april nästa år kommer en gemensam EU-standard, Lampanslutningsdon för bostäder: SS-EN 61995-1 och -2, att börja gälla för lamputtag. Det är DCL-uttagen som slutligen kommer att utgöra standarden på samtliga EU/EES-marknader inklusive den svenska.

Efter den 1:a april nästa år kommer en gemensam EU-standard,  
lampanslutningsdon för bostäder: SS-EN 61995-1 och -2, vara de enda som gäller för jordade lamputtag. Det är DCL-uttagen som slutligen kommer att utgöra denna standarden på samtliga EU/EES-marknader.

Varken den nya standarden SS-EN 61995-1 och -2, eller DCL-uttagen är nya, utan fastställdes som standard redan under 2009. Dock har en övergångsperiod på tio år löpt sedan dess, där både de gamla och nya  standarderna varit i drift. Gamla standarden SS 428 08 31 revideras, för att från och med 1 april 2019 endast gälla lampproppar och ojordade lamputtag. Från 1 april 2019 finns bara en gällade standard för jordade lamputtag, SS-EN 61995-1 och -2, benämnda i Elinstallationsreglerna som DCL, (Devices for connection of luminaires).  

Enligt den nya standarden kommer befintliga anläggningar även fortsättningsvis få behålla den gamla standarden vid underhåll om det förekommer ojordade uttag, medans nya anläggningar måste förhålla  sig till den nya standarden. 

I praktiken är det kronkoppling och jordat uttag som försvinner ur den gamla standarden, medan ojordade uttag (klass O-uttag) och stickprop-par (klass O-, I, II-propp) även i fortsättningen kommer att finnas kvar  för underhåll av befintliga installationer och anläggningar. 

Därmed behöver befintliga installationer inta bytas ut, utan kan fortsätta underhållas enligt den gamla standarden. Dock bör den nya standarden tillämpas om ett jordat uttag byts ut i en befintlig anläggning. 

I nya installationer bör standarden, SS-EN 61995-1, följas fullt ut för att följa Elinstallationsreglerna. Där det redan är projekterat med de gamla uttagen, bör dessa bytas, för att följa gällande standard vid installationstillfället.

Information till dig som arbetar med elinstallationer angående DCL