• Stickpropp 12/48V RV - E18 851 57

    Stickpropp 12/48V Av halogenfri termoplast. Stiften har olika dimension så at fasväxling inte kan ske. Avsedda för ELKO-uttag E18 893 09 & E18 893 07.

  • Stickpropp 12/48V fv - E18 960 16

    Stickpropp 12/48V Av halogenfri termoplast. Stiften har olika dimension så at fasväxling inte kan ske. Avsedda för ELKO-uttag 18 893 07 och 08.