ELKO främjar produktion som minskar klimatpåverkan – i alla led. Omsorg för naturliga värden är en del av oss. Med ELKO Plus Ocean Plastic riktar vi fokus på världshavens fortlevnad. Som första företaget i branschen tillverkar vi nu elartiklar producerade av återvunnen havsplast från övergivna fiskenät. 
Genom att välja ELKO Plus Ocean Plastic i elinstallationen gör du ett medvetet val för en hållbar framtid.

ELKO Havplast

Skräp blir till kvalitativ design med ELKO Plus Ocean Plastic 

18 produkter i designserien ELKO Plus finns med havsplast som basmaterial. Serien omfattar frekventa produkter inom strömställare, uttag och ramar.

Av de synliga yttre detaljerna (ram, vippa, kåpa med mera) är 85% återvunnen polyamid, varav 65% tillverkats av kasserade fiskenät och resterande 20% av annan återvunnen plast. 15% består av glasfiber.

ELKO Ocean Plastic certifierad med Cradle to Cradle

ELKO Ocean Plastic har blivit det naturliga valet där man vill ta byggprojekt ytterligare ett steg för bättre miljöval. Nu är hela ELKO Ocean plastic-serien även certifierad enligt Cradle to Cradle (C2C) som också tar hänsyn till en produktion som möjliggör en hälsosam, rättvis och hållbar framtid.

C2C-certifiering är en kvalitetsstämpel som underlättar för kunder att välja material och produkter som medför ett mindre klimatavtryck.

Läs mer om Cradle to Cradle

 

Enkelt att kombinera med övriga Plus-serien

För att säkerställa en korrekt ytfinish och enkel anpassning till övriga Plus-serien är produkterna i havsplast lackerade på samma sätt som de befintliga svarta produkterna. Det ger kombinationsmöjligheter att använda både Ocean Plastic och standarddelar i samma installation.

Ocean Plastic produkter

Ocean Plastic vågsymbol

Vågsymbol präglad på fronten.

Kasserade fiskenät stort miljöproblem

Plastföremål utgör den största delen av den marina nedskräpningen. Nedskräpning i haven är ett miljöproblem som leder till lidande för många marina djur, men det är också ett problem som orsakar stora socioekonomiska konsekvenser.

Tidigare beräkningar visar på att 640.000 ton fiskenät, vilket motsvarar vikten av 400.000 bilar, lämnas kvar i havet årligen och utgör den största delen av PA (polyamid/nylon) avfall. Hundratusentals av marina djur mister livet och korallrev skadas av fiskenätens havsföroreningar. Övergivna fiskeredskap utgör 46% av all plast i Great Pacific Garbage Patch.

DSM är vår leverantörspartner

ELKO Plus Ocean Plastic produceras av havsplast levererade av vår partner DSM – ett globalt vetenskapsbaserat företag specialiserat på lösningar för hälsa, nutrition och biovetenskap.

DSM hanterar processen från insamling av fiskenäten till färdiga plastgranulat (polyamiden Akulon® RePurposed) som vi köper och använder i vår produktion. Fiskenät samlas in från varje kustområde i Indien och bidrar till hållbar försörjning för flera lokalsamhällen i Indien.

Läs mer om ELKO Plus Ocean Plastic på: www.elkooceanplastic.se