För att möta nya produktionsmetoder och installationsbehov har vi utvecklat Flexi+. Dossystemet Flexi+ bygger på ett gemensamt modulsystem som gör att alla delar passar ihop. Olika tillbehör förenklar vid planering och placering och skapar kombinationsmöjligheter som oavsett installationstyp bidrar med en lösning. Sammanfattningsvis är Flexi+ enkelt, praktiskt och flexibelt. Ett dossystem anpassat för framtiden.

Flexi+ 2.0 Sprängskiss

Fördelar med Flexi+ 2.0 Dossystem

  1. Lock med bra grepp.
  2. Snabbare och mer exakt justering med helgängad skruvring, justerbar för olika plattjocklekar.
  3. Stabilt regelfäste skruvas på stålregel eller skruvas/spikas på träregel.
  4. Enkeldosorna är 25% större för mer plats till kopplingar och puckar.
  5. Integrerat skarvstycke förenklare kombinationsmontage.
  6. Rejäla limytor och fler fästhål.
  7. Montera snabbare och utan verktyg med infästningen av stutsar.

Se alla Flexi+ dosor

Flexi+

Större volym

ELKO Flexi+ apparatdosorna har en större invändig volym med bättre plats för kopplingsklämmor och styrenheter.

Skruvring

En ny helgängad skruvring ersätter hybridringen i enkeldosor, BigBox 2x16/20, och även de lösa ringarna som säljs som tillbehör. Skruvring­en är justerbar för skivtjocklekar från 9-26 mm på låga dosor och 26-51 mm på höga dosor. Skruvringen gör precisionen enklare och mer robust för olika skivtjocklekar.

Uppgraderade monteringsmöjligheter

3 mm ökad skruvlängd förenklar montaget av apparater. Möjlighet att säkra dosan med både regelfäste och skruvar genom kanalen på undersidan.

Skarvstycken

Dosorna är bestyckade med integrerat skarvstycke, både kort och långt. Tydliga anvisningar på dosan förenklar kombinationsmontage.

Stutsar

Finns som enkel, dubbel, trippel och grenstuts. De nya stutsarna demonteras enkelt med tummen eller en skruvmejsel.

Blindplattor

Oanvända öppningar på Flexi+ dosorna kan täckas med blindplattor. Blindplattorna monteras från insidan av dosan och kan också kombineras med regelfäste, så att metallen i regelfästet inte är åtkomligt från insidan av dosan.

Flexi+ branddosor

Brandklassade dosor för tak och väggar

Brandklassade dosor i Flexi+ är godkända för brandavskiljande väggar och tak. De leveras med expanderande brandpuck i botten av dosan för att kunna upprätthålla brandskyddet. Pucken sväller vid uppvärmning och tätar konstruktionen. Branddosor i Flexi+ är godkända för installationer i brandklass-ade väggar enligt EI30, EI60 och EI90.

Nytt certifikat gör brandklassificerade installationer möjliga med enkeldosor även i EI30- och EI60-väggar konstruerade med standardgipsskivor. Installationen är certifierad av RISE FR i Norge och ett utkast till
certifikat ingår.

Se Flexi+ branddosor