SundaHus

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Produkter från ELKO följer SundaHus miljökrav.

SundaHus hjälper företag och organisationer med att skapa långsiktigt värdefulla bygda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval.Som oberoende företag, säljer SundaHus strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

SundaHus tillhandahåller ett webbaserat verktyg bestående av en databas över hållbarhetsbedömda produkter samt ett projektverktyg. Projektverktyget möjliggör spårning av de inbyggda produkterna och dess ingående kemiska ämnen många år efter projektets färdigställande.

Läs mer om SundaHus arbete här.