Antennuttagen har olika dämpningar (signalförlust). Varje avgrening till ett annat uttag ger en dämp-ning. Det finns två olika typer av nät serie/kaskad eller stjärnnät. Rent generellt kan man påstå att om det bara är ett uttag, används ett rent slututtag. Är det två till tre uttag i serie används 7dB uttag, och om det är mer än tre uttag används 14dB uttag. Det är givetvis beroende på förstärkare och annan utrustning som ingår i installationen.

antenn