Dimmer kan vid normal rumstemperatur, 20-25°C, bör inte belastas med mer än 80% den angivna märkeffekten. Vid högre rumstemperatur eller där fler dimmrar eller andra produkter som avger värme monteras intill varandra, måste belastningen på varje produkt reduceras. Se belastningskurva i bruksanvisningen för dimmern. En dimmer som användes mycket bör inte belastas med mer än 80% av godkänd belastning. Där 2 dimmer monteras i 1 dubbeldosa, bör belastningen reduceras till 70% på bägge dimmrarna.

diom