De vanliga dimmrarna med vridratt är det bara att dra ratten rakt ut(1). När ratten är avtagen är det bara att lossa centrummuttern(2) och lyfta av centrumplatta och ram(3). Montering går till i omvänd ordning.