Max tillåten temperatur på anslutningsledarna är 70°C, och max yttemperatur är 85°C. En dimmer är testad och certifierad i förhållande till dessa temperaturer. En dimmer som används mycket bör belastas så att temperaturen hålls nere.