Ja, de flesta dimrar kan "trappkopplas" men inte 2 dimrar utan en dimmer och en strömställare (trapp) i kombination. Det spelar ingen roll från vilket håll fas resp. noll kommer ifrån. Belysningskällan kan monteras på alternativt ställe.