Vi dimmring av alla typer av lysrör och när belastningen är mindre än dimmerns min.belastning. Bottenlast finns i ELKO sortimen under E13 630 86.
Laster skall aldrig blandas över samma dimmer.