En tyristordimmer är det samma som en framkantsdimmer. Det användes 2 tyristorer för att klara båda halvorna av sinuskurvan. Tyristorer användes bara i mycket stora dimmrar. 2 tyristorer monterade tillsammans blir en triac, som är mest vanligt i framkantsstyrda dimmrar.