För en bättre dimmring av LED laster/ljuskällor i kombination med bakkants dimmer. Transientskydd E13 016 02 kan förhindra flimmer på LED laster/ljuskällor.
Kan även förhindrar att laster inte går att släcka. Max last LED 200W.
På nätet kan det uppstå störpulser (transienter) dessa kan störa funktioner på ex. rörelsevakter & dimmrar kan störas av sådana pulser och det är därför viktigt att så nära störkällan som möjligt reducera eller helt ta bort störpulsen. Transientskyddet består av ett motstånd och en kondensator i serie.
Levereras med isolerade ben.

Vid behov kan fler transintskydd använas. Upp till 3st transientskydd/ljuskälla.  Ansluts mellan N & tändtråd/styrdfas.