Kondensatorer och elektroniska transformatorer och förkopplingsdon med stora kondensatorer i ingångskretsen. Fasvinkeln är förskjuten.