Dimmer som har en startfunktion som gör att den startar gradvis vid påslag. Starttiden är ca. 1 sek. Det finns också transformatorer med soft-start. Vid dimmring av sådana transformatorer med dimmer som också har soft-start kan startiden upplevas som extra lång.