Bottenlast användes vid dimring av lysrörslast för att ge lasten en resistiv komponent som ger en renare belastning utan flimmer.
Kan även användas vid små laster för att uppnå minimilast.
Kopplas in parallellt över belastningen. Bottenlaster monterade även i armaturerna. Bottenlast från ELKO E13 630 86.