Framkantsstyrning - GLI
Framkantsstyrning (Leading edge, RL) använd för dimmring av glödlampor och reses­tiva laster samt konventionella transformationer, lysrör och många LED ljuskällor.

dim fram

Bakkantsstyrning - GLE
Bakkantsstyrning (Trailing edge, RC) använd för dimmring av glödlampor och reses­tiva laster samt elektronisk transformationer och många LED ljuskällor.

dim bak

Pulsbreddsmodulering - PWM
PWM-styrning innebär att belysningen regleras genom variation av längden på en fyrkantsvåg som genereras av ex. LED-driftdon. Variationen uppfattar ögat som variabel ljusstyrka, figuren visar 25% neddimring.

dim PWM

 

1 - 10V - Styrning
Styrsignalen är en likspänning som varieras mellan en och tio volt.
Drivdonet skickar ut 10V som dimmern reglerar så att vid 10V
är det max ljus och vid 1 V min ljus. Dimmer och drivdonet är anslutna
till varandra via en tvåtrådig styrledning. Styrspänningen bestäms av
dimmerinställning på anslutna styrdon.

Dali – Styrning
DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett standardiserat digitalt
protokoll för ljusstyrning. Till armaturen ansluts, förutom fas-, noll- och
skyddsledare, två ledare för digitalsignalen. Dessa ledningar är polaritetsfria
vilket förenklar installa­tionen.
Den digitala styrsignalen är också okänslig mot yttre störningar.
Belysning­en tänds och släcks med hjälp av DALI-ledarna.
Därför kan nätspänningen kopplas direkt från gruppcentralen till armaturen.
Dimmern och drivdonet är anslutna till varandra via en tvåtrådig styrledning.

dali