Använd aldrig större ledararea än 1,5mm2 som anslutning av dimmer och last. (för dimmer upp till 2300W)  Detta för att begränsa startströmmarna.