Ja, dagens Pir kan ställas om så de skickar ut en impuls.
Induktiva laster sprider "strömspikar" vid till- och frånslag som kan störa PIRens funktion. Detta går att lösa genom att montera ett transientskydd över spolen. I ELKO sortiment finns ett lämpligt transientskydd E13 016 02.