Det går inte att ersätta en tryckknapp i en "gammal" anläggning mot en ny produkt ex. tryckknapp.