Larmet kommer att gå om det blir strömlöst för att påkalla att det varit ett fel i anläggningen.
Kan också ske vid ojämn spänning.

RWC produktblad, se länk.