Larmar om någon ledare i anropsslingan tappar kontakten.
Med signaluttag, larmar om sladdtryckknapp lossnar ur signaluttaget.
Fungerar endast om sladdtryckknapp E55 045 04 används med diod & motståndet som levereras med rumslampan E55 045 12.

skiss 6.3